GRUP CONSOLIDAT TERRITORI I SOCIETAT (2021 SGR 01369)
 
Temàtica estudiada:

El grup de recerca consolidat “Territori i Societat” (TiS) té una llarga trajectòria en l’estudi de diverses qüestions espacials i les seves repercussions en la població. Des de l’any 1999 ha mantingut de forma constant el reconeixement de la SGR i ha comptat amb una presència continuada d’un nucli investigador, format majoritàriament per geògrafs de la Universitat de Lleida. Aquest grup s’ha complementat amb la incorporació en les diverses convocatòries, d’experts nacionals i internacionals.


Les seves aportacions inclouen: 

Actualment, el Grup Territori i Societat està desenvolupant recerques en els següents àmbits:

- Contribuir al coneixement i anàlisi de les transformacions físiques i socioeconòmiques a les ciutats intermèdies i espais de baixa densitat.

- Analitzar les dinàmiques, estratègies i polítiques urbanes. Reflexionar sobre les dinàmiques urbanes i les polítiques urbanístiques neoliberals que s’han desplegat des de darrers del segle passat, les seves característiques i conseqüències, amb especial atenció en els processos sociodemogràfics, econòmics i urbanístics.

- Estudis focalitzats en transport i espais de baixa densitat amb perspectiva històrica (per al període 1850–2021) i amb una visió d’aplicabilitat al present. El grup té una especial atenció en les infraestructures de transport com a instrument a partir dels quals es pot consolidar un espai comú i integrat.

- Caracterització de la imatge i gestió dels espais turístics. S’analitza la relació espacial que es dona en els espais de baixa densitat entre el que es coneix com a frontstage i el backstage. S’analitza com identificar un punt d’equilibri que permeti, d’una banda, la projecció d’una imatge atractiva per al turista, però també, d’una imatge que mantingui una atractivitat per als residents de la localitat.

- Anàlisi de l´evolució històrica de la ciutat catalana en l´època contemporània, amb èmfasi en la història del pensament sobre el planejament urbà, la formació de les trames urbanes (morfologia) i en els agents (marcadament els promotors immobiliaris) que hi intervenen. Així mateix s´ha prestat atenció a la gestió i polítiques urbanes de les institucions públiques.

- El pensament territorial que ha dut a l´establiment de les divisions territorials catalanes i espanyoles des del segle XIX, així com en les aportacions del pensament sobre el territori al món de la ciència (ciències naturals i geografia).

- L´evolució històrica del territori en relació a la modernització de les activitats econòmiques. Aquesta és una de les línies de recerca iniciada recentment i a aprofundir en un futur.

- La relación entre l´actual formació d´una ciutat creixentment fragmentada i l´aparició de desigualtats socials que reflecteixen els problemes de la creixent rigidesa de l´estratificació social, amb èmfasi en la creació de grups socials marginals i de problemes d´una societat cada cop més multicultural.

- L´educació intercultural de les minories ètniques tant en l´àmbit escolar com en l´educació no formal.
Cal esmentar finalment, la creixent interrelació aconseguida entre la recerca finançada i dades i treball empíric que s´obtenen del conjunt de convenis i contractes amb entitats públiques i privades.

 

Components dels grup:

Alonso Logroño, Maria Pilar

Bellet Sanfeliu, Carme

Domingo Coll, Jordi

Fraile Pérez de Mendiguren, Pedro

Ganau Casas, Joan

Guerrero Lladós, Montserrat

Martí Henneberg, Jordi

Mòdol Ratés, Josep Ramon

Paül Agustí, Daniel (responsable del grup)

Puiggròs Román, Maria Elena

 
Durada:  

01/01/2022 - 31/12/2024

   

Adreça

Daniel Paül Agustí
Universitat de Lleida
Facultat de Lletres - Dept. de Geografia, Història i Història de l'Art
Plaça Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

Tel. 973 7021 74