El Departament de Geografia, Història i Història de l'Art de la Universitat de Lleida

El nou Departament constituït l'any 2023 agrupa els tres antics departaments de Geografia, Història i Antropologia, i Història de l'Art.

El formen professors amb interessos comuns en recerca i docència sobre temes històrics, patrimonials, territorials i socials. Actualment acull les àrees de coneixement següents: Anàlisi Geogràfica Regional, Antropologia Social, Arqueologia, Geografia Humana, Història Contemporània, Història Medieval, Història Moderna, Història de l'Art, Història i institucions Econòmiques, i Música.

El Departament promou els Grau de Geografia, d'Història i d'Història de l'Art i Gestió Patrimonial, i imparteix docència en altres graus de la UdL. Entre els quals, podem destacar els graus en Comuniciació i Periodisme Audiovisuals, Educació Social, Treball Social, Turisme o ADE. També ofereix un Grau virtual en Història, Geografia i Art conjuntament amb la UOC.  El Departament té presència a la Facultat de Lletres, la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, la Facultat de Dret i Economia, la Facultat de Medicina i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària.

A més, de vetllar per impartir una docència de qualitat, els professors del Departament duen a terme una continuada tasca d'investigació, que es concreta en diversos projectes finançats de recerca, en nombrosos convenis amb institucions i empreses i, com a conseqüència, en una important producció de treballs científics.