Paquita Sanvicén Torné

Lector

 Descarregar Pdf
Dades personals

Àrea de coneixement: Sociologia

Adreça: Av. de l'Estudi General, 4. 25001 Lleida

Despatx: Facultat d'Educació, 3.24

Telèfon: 973 70 65 98

Fax: 973 703 119

E-mail:  paquita.sanvicen@udl.cat

Docència

Grau en Treball Social:

 • Metologia i Tècniques Quantitatives
 • Sociologia 
 • Treball final de grau

Màster Universitari en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat:

 • Treballs final de màster
Línies d'investigació
 • Dependència
 • Envelliment actiu
 • Impacte dels mitjans, plataformes i xarxes d’intercomunicació virtuals en la construcció de la realitat i la formació dels estudiants
 • Interculturalitat. Dones i migracions
 • Llengua i polítiques Lingüístiques
 • Memòria i processos culturals a Lleida (Guerra Civil, Franquisme i Transició)
 • Violències
Projectes de recerca destacats
 • UNI4FREEDOM. Violències per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere a les universitats catalanes. 2018-2020 (URV, UB, UVic, UdL, Univ. Extremadura, URL, UdG)
 • Perfiles de aculturación y aculturación lingüística de los descendientes de migrados. Retos y potencialidades para el aprendizaje lingüístico y la inclusión lingüística y socioeducativa, 2018-2020 (UdL i universitats d’Andorra, Regne Unit, Di Padoba, Tuktu, Split, Louxembourg, Pennsylvania, Oaxaca)
 • La situació de la dependència a Andorra: persones dependents i persones que les cuiden. Una anàlisi de la realitat, 2019-2020 (Centre d’Investigació Sociològica d’Andorra. Institut d’Estudis Andorrans-GESEC.UdL)
 • Estudi de les actituds lingüístiques sobre l’educació multilingüe en la comunitat escolar de Morvedre. País Valencià . 2018-2019 (UV-UdL)
 • Prevenció de les violències des del naixement. Espais de socialització i resolució positiva de conflictes. 2016-2018 (INDEST-UdL)
 • Estudi de les competències digitals dels estudiants de nou ingrés a la Universitat de Lleida. CODI. 2015-2016 (UdL)
 • Recercaixa 2012 Educación cívica en las aulas interculturales: análisis de las representaciones e ideas sociales del alumnado y propuestas de acción educativa (UB-UdL)
Darreres publicacions
 • NICOLAS, M. (ed)., HERNÁNDEZ, F.J., RODRIGUEZ, C., SANVICÉN-TORNÉ, P. (2019) Estudi de les actituds lingüístiques sobre l'educació multilingüe en la comunitat escolar del Camp de Morvedre. València: edicions de la Generalitat Valenciana. Col·lecció Rafael L. Ninyoles, núm. 5
 • SANVICÉN-TORNÉ, P. (2019)  Educació, educació, educació. Els fonaments del passat, del present i, més encara, del futur. Revista Ciutadans  del Centre de Recerca Sociològica de l'Institut d'Estudis Andorrans, núm 16, 4-19. Consultable a https://www.iea.ad/images/cres/revista-ciutadans/16/02_Educacio.pdf
 • SANVICÉN-TORNÉ, P. (2019) Educación y socialización en positivo. Elementos clave para la prevención de las violencias en el siglo XXI.  Revista Foro. Publicación electrónica. Desarrollo para la ciencia y la reconologia C.A. Venezuela. volumen 3, numero 86, novembre-desembre 2019,  p. 16-33. Consultable a https://www.revistaforo.com/2019/0306-03
 • RIOS, O., PUIGVERD, L., SANVICÉN-TORNÉ, P., AUBERT, A. (2019) “Promoting Zero Violence from Early Childhood: A Case Study on the Prevention of Aggressive Behaviour in Cappont Nursery.” A European Early Childhood Education Research Journal, vol.27, nº 2, 157-169.
 • PRIETO,  A . ; DÍAZ, D.; MONSERRAT, J.; ALVAREZ-MON, M.; SANVICÉN, P.; RINALDI, MI (2018). “Aula inversa y aprendizaje inverso”  En Occelli, M. Garcia Romano, L.; Valeiras, N. y Quintanilla, M. (2018). Las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas mediadoras de los procesos educativos. Volumen I: Fundamentos y Reflexiones. Santiago de Chile: Sociedad Chilena de Didáctica, Historia y Filosofía de las Ciencias. Editorial Bellaterra p. 117-139
 • MOLINA-LUQUE, F., CASADO, N., SANVICEN-TORNÉ, P. (2018). “Mujeres mayores también activas, creativas y fuertes. Modelos para romper estereotipos.” Prisma Social, núm.21, p. 43-74
 • SANVICÉN-TORNÉ, P. (2018). “Contenidos biográficos de valor formativo para la educación del siglo XXI. Memorias escritas por mujeres de tiempos que han sido olvidadas. Revista de Sociología de la educación,  núm. 11, p. 351-369
 • SANVICÉN-TORNÉ, P. (2017). Para pensar un rato o más… Reflexiones para estudiantes que no quieren ser arrastrados por la información que va a mil por hora. Lleida: Milenio
 • SANVICÉN, P. (2017) "Dones i transmissió lingüística en llars d'origen immigrant. Impactes, reptes i oportunitats". Treballs de Sociolingüística Catalana, 2017, núm. 27.
 • LEON, B.; SANVICÉN-TORNÉ, P.; MOLINA-LUQUE, F (2017) "Los estereotipos de género en la universidad. ¿Es el sexismo determinante en la elección de la carrera a estudiar?" RES. REVISTA ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA, 2017.
 • PRIETO MARTIN, A; DÍAZ MARTIN, D; LARA AGUILERA, I; MONSERRAT SANZ, J; SANVICÉN TORNE, P; SANTIAGO CAMPIÓN, R; CORELL ALMUZARA, A; ÁLVAREZ-MON SOTO, M. (2017) "Nuevas combinaciones de aula inversa con just in time teaching y análisis de respuestas de alumnos". Revista Iberoamericana de Educación a Distancia (RIED), 2017, núm. 21, (1).
 • SANVICÉN-TORNÉ, P.; FUENTES-MORENO, C.; MOLINA-LUQUE, F. (2017) "Ante la diversidad: ¿Qué opinan y sienten los adolescentes? La alteridad y la interculturalidad a examen". RISE - International Journal of Sociology of Education, 2017, vol. Vol 6, núm. 1, p. 26-60.
 • PRIETO, A.; DÍAZ,D.; MONTSERRAT, J.; ALVAREZ, M.; SANVICÉN-TORNÉ, P.; MARIA ITALO, M. (2017) "Aula inversa y aprendizaje inverso". Enseñar ciencias experimentales con TIC, 2017, vol. en premsa.
 • SANVICÉN-TORNÉ, P.; LEON-RAMIREZ, B.; TAHULL FORT, J. (2017) "Hacia la violencia 0 desde los 0 años: prevención de conflictos, educación y bienestar". Editorial Graó.
 • SANVICÉN, P. (2017) "Impacto del aprendizaje inverso en la formación del profesorado. Una profesora inquieta defensora del método inverso con sus alumnos de primer curso". Aprendizaje inverso, 2017, p. 191-206.
 • SANVICÉN, P. (2016) "Analfabetisme: una realitat encara. Eradicar-lo: un repte per assolir, encara al segle XXI". Les noticies de Llengua i Treball , 2016, núm. número 43.
 • SANVICÉN, P. (2016) "Dones marroquines i aprenentatge de català. Anàlisi sociològica des d'una perspectiva de gènere". Treballs de Sociolingüística Catalana, 2016, núm. 26 , p. 269-284.
 • SANVICÉN, P.; MOLINA, F. (2015) "Efectos del uso de Internet como fuente principal de información". REVISTA PRISMA SOCIAL, 2015, núm. 15, p. 352-386.
 • MOLINA, F.; MAYORAL, D.; SANVICEN, P. (2015) "Leadership and Complex Indentities in Associations of African Immigrants". Perverse Identities. Identities in Conflict, 2015, vol. 3, p. 579-590. Peter Lang.
 • SANVICÉN, P. (2015) "Introducció. Actuar sí, però passant per l'anàlisi teòrica i la recerca". Edicions de la Universitat de Lleida.
 • SANVICÉN, P. (2015) "Al voltant de la teoria. Un cop més, ens ho creiem perquè ens afecta". Edicions de la Universitat de Lleida.
 • SANVICÉN, P. (2015) "Sol la generació App, la generació on ja ha arribat". Edicions de la Universitat de Lleida.
 • SANVICÉN, P. (2015) "Joves ara...i el futur?". Edicions de la Universitat de Lleida.
 • SANVICÉN, P.; MAYORAL, D. I MOLINA, F. (2014) "Percepcions sobre el procés d'acollida i integració. Mirades des de l'experiència associativa de persones immigrants a Lleida". Revista Catalana de Sociologia, 2014, núm. 29, p. 49-69
 • SANVICÉN, P.; MOLINA, F. (2014)"La interculturalidad como base conformadora del propio patrimonio colectivo. Reflexiones y propuestas". HER&MUS. Heritage and Museography, 2014, vol. VI, núm. 15, p. 23-28.
   Darrera modificació: