Joan Ganau Casas

Professor titular d'universitat

 Descarregar Pdf
Dades personals
ganau

Àrea de coneixement: Geografia Humana

Adreça: Pl. Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida

Despatx: Rectorat, 3.18.3

Telèfon: 973 70 31 39

E-mail:  joan.ganau@udl.cat

 

Descàrrega de CV breu

Descàrrega de CV (English)

Docència

Grau en Geografia:

 • Geografia de la Població 
 • Treball de fi de grau 

Grau en Història, Geografia i Història de l'Art (UdL-UOC)

 • Geografia de la Població 

Màster universitari en Gestió d'Àrees de Muntanya

 • Planificació i gestió a alta muntanya
 • Treball de fi de Màster
Línies d'investigació
 • Cultura, patrimoni en el desenvolupament de les ciutats
 • Societat i conflicte en l'ús de l'espai urbà
 • Desenvolupament econòmic territorial
 • Noves migracions dina la UE
 • Planejament estratègic urbà i territorial
 • Ciutats mitjanes
Projectes de recerca destacats
 • La gestión espacial de la conflictividad social. La ordenación urbana de los espacios colectivos y las morfologías arquitectónicas, Ministerio de Economía y Competitividad (2016-2019) (Investigador).
 • Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals (#eMOVIX). Recercaixa - Obra Social la Caixa, 2015-2017 (Coordinador de grup).
 • Competitividad e innovación en el desarrollo territorial: Definiendo las bases de un nuevo modelo socio-económico para una España post-crisis (INNTER) Ministerio de Economía y Competitividad, 2012-2015 (Investigador Principal).
Darreres publicacions
 • PAÜL, D.; GANAU CASAS, J.; TARRÉS, I. (2017) "La població espanyola resident a l'estranger:principals àrees de localització a Europa". L'emigrant 2.0. Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals.
 • GANAU, J.; PAÜL, D.; RIERA, P. (2013) "La distribución de la economía creativa y del conocimiento en Catalunya. Dinámicas en los espacios metropolitanos y no metropolitanos". Crisis económica e impactos territoriales.
 • GANAU, J.; PORSCHE, C. (2017) "Mobilitat laboral o migració econòmica? Els reptes de la Unió Europea davant el canvi dels fluxos laborals dels joves". L'emigrant 2.0. Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals.
 • FEIXA,C.; RUBIO, C.; GANAU, J; SOLSONA, F. (ED) (2017) "L'emigrant 2.0. Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals". Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Direcció General de Joventut, Universitat de Lleida, RecerCaixa-ACUPObra Social 'la Caixa'. 286 pp. Col·lecció Estudis, nº 35.
 • GANAU, J.; PAÜL, D.; RIERA, P. (2017) "The Role of Theatre Venues in the Transformation of Barcelona". Murzyn-Kupisz, M.; Dzialek, J., eds. The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe.
 • PAÜL, D.; GANAU CASAS, J. (2016) "Museos y promoción de ciudades". Gijón, Trea.
 • PAÜL, D.; GANAU CASAS, J.; TARRÉS, I. (2016) "La població espanyola resident a l'estranger: principals àrees de localització a Europa". L'emigrant 2.0. Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals.
 • GANAU, J.; PORSCHE, C. (2015) "Recent Challenges EU labour mobility: rethinking policies of European Cohesion". Great Transformation: Recasting Regional Policy.
 • GANAU, J.; PAÜL, D.; AGUILAR, L. (2015) "La proteccción de las construcciones de una huerta urbana en transformación. El catálogo de construcciones en suelo no urbano del Municipio de Lleida". Citta, Territorio, Gente. Libro degli Atti del 9° Congresso 'Città e Territorio Virtuale'.
 • GANAU, J. (2014) "Creativity beyond big metropolitan areas: challenges for intermediate cities in a globalised economy". Donoghue, Daniel, ed., Urban Transformations. Centres, Peripheries And Systems.
 • USON, E.; LLOP, J.M.; GANAU, J.(2014) "Ciudades y territorio : intermediación y desarrollo". Ed. Cátedra UNESCO. Ciudades Intermedias, urbanización y desarrollo; y Cátedra Repsol de competitividad y desarrollo regional.
 • GANAU, J.; PAÜL, D.; RIERA, P. (2013) "De los artistas a los servicios culturales. La evolución del distrito 22@ de Barcelona". Los servicios: dinàmicas, infraestructuras y cohesión territorial.
 • GANAU, J.; PAÜL, D.; RIERA, P. (2013) "El papel de las artes escénicas en la consolidación de los nuevos centros funcionales de Barcelona". Las ciudades y el sistema urbano - Reflexiones en tiempos de crisis.
 • GANAU, J.; PAÜL, D.; RIERA, P. (2013) "La Distribución de la ecònomía creativa y del conocimiento en Catalunya. Dinámicas en los espacios metropolitanos y no metropolitanos". Llussà, R., Feliu, J., Paunero, X., eds. Crisis económica e impactos territoriales.
   Darrera modificació: