Carme Bellet Sanfeliu

Catedràtica d'Universitat

 Descarregar Pdf
Dades personals
Bellet

Àrea de coneixement: Geografia Humana

Adreça: Pl. Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida

Despatx: Rectorat, 3.18.4

Telèfon: 973 70 20 44

E-mail: carme.bellet@udl.cat

 

Docència

Grau en Història, Geografia i Història de l'Art (UdL-UOC):

 • Geografia Urbana 

Grau de Geografia:

 • Geografia Urbana

Màster Universitari en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualatat:

 • Ciutat i Gènere
 • Treball de fi de Màster 
Línies d'investigació
 • Processos d’urbanització
 • Ciutats mitjanes/intermèdies
 • Habitatge i segregació social urbana
 • Regeneració urbana
 • Planejament urbà i territorial
 • Infraestructures, mobilitat i territori
 • Comerç i ciutat
Projectes de recerca destacats
 • Ministerio de Ciencia- (RTI2018-096435-B-C21+C22) (2019-2021): “Ciudades medias españolas: urbanización y políticas urbanísticas. 40 años de Ayuntamientos democráticos”. 19 investigadors, 8 universitats, 7 comunitats autònomes. Coord. IP: Carmen Bellet, UdL. 
 • Ministerio de Economía y Competitividad (CSO2015-63970-R) (2016-2018): “Dinámicas de urbanización en ciudades medias del interior“. Ministerio de Economía y Competitividad. 13 investigadors, 4 universitats, 4 Comunitats Autònomes. IP: Francisco Cebrián Abellán
 • Ministerio de Economía y Competitividad (2013-2015), “Patrones de transformación y estrategias asociadas a la alta velocidad ferroviaria en España en ciudades intermedias”, 15 investigadors de 4 universitats espanyoles diferents. C.Bellet és la investigadora principal.
 • La Paeria-Ajuntament de Lleida (2012-2014), “Memoria social per el Plan d'Ordenació Urbana Municipal (2015-2030)”. Investigadora principal.
 • MEDU - Ministerio de Educación (2014), "Ciudades intermedias y espacios comerciales en Brasil y España: semejanzas y diferencias" . Investigadora principal.
Darreres publicacions
 • BELLET SANFELIU, C. (in press, 2021), “La producción de un barrio desfavorecido en los márgenes de una Ciudad media: La Mariola (Lleida)”, Scripta Nova. Revista electrónica de ciencias sociales
 • BELLET SANFELIU, C., & ANDRÉS LÓPEZ, G. (in press, 2021) "Urbanización, crecimiento y expectativas del planeamiento urbanístico en las áreas urbanas intermedias españolas (1981-2018)". Investigaciones Geográficas, in press. DOI:10.14198/INGEO.18054
 • BELLET SANFELIU, C.; OLAZABAL, E. (in press, 2021) “Dinámicas de urbanización posindustrial en las ciudades medias españolas y sus áreas urbanas”.  BELLET, C.; MELAZZO, E.; CALIXTO, M.J. Entre escalas, procesos y formas: producción y consumo en las ciudades iberoamericanas. Porto Alegre: Appris Ed.
 • BELLET SANFELIU, C. (2021). "The Evolution of Urban Planning in Medium-Sized Catalan Cities (1979–2019)". Urban Science, 5(2), 36; DOI:10.3390/urbansci5020036
 • BELLET SANFELIU, C. (2020).  "Las políticas urbanísticas municipales en España: 40 años de ayuntamientos democráticos (1979–2019)". Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 85, 2877,  1–38. DOI: 10.21138/bage.287
 • BELLET SANFELIU, C. (2020) “Caracterización de las acciones y políticas urbanísticas innovadoras recientes en España”, Farinós Dasí, J. (Coord.) Desafíos y oportunidades de un mundo en transición: Una interpretación desde la Geografía, València: Tirant lo Blanch, p.613-622
 • OLAZABAL, E.; BELLET, C. (2020) “Cambios en los modelos de crecimiento de las ciudades medias: Santander-Torrelavega, Manresa, Pamplona-Iruña y Guadalajara (1987-2011)”, a Cebrián Abellán, F.(Ed), Dinámicas de urbanización en ciudades medias del interior. Ed. Tirant lo Blanc, València
 • BELLET, C.; OLAZABAL, E (2020) “Formas de crecimiento urbano de las ciudades medias españolas en las últimas décadas”, Terr@ Plural Revista,  Vol. 14, 1,p. 1-19, ISSN: 1982-095X
 • OLAZABAL, E.; BELLET, C. (2019) “De la ciudad compacta a la ciudad extensa. Procesos de urbanización recientes en áreas urbanas españolas articuladas por ciudades medias”, Anales de Geografía de la Universidad Complutense,  vol. 39/1, p.149-175 ISSN: 0211-9803
 • BELLET, C.; OLAZABAL, E (2018) “Procesos de urbanización y artificialización del suelo en las aglomeraciones urbanas españolas (1987-2011)”,  Cuadernos Geográficos, vol. 57/2, p. 189- 210 ISSN: 0210-546
 • OLAZABAL, E.; BELLET, C. (2018), “¿Cambio de modelo? Expectativas de crecimiento urbano en areas articuladas por ciudades medias. Algunos casos de estudio”, a Cebrián Abellán, F. (Ed) Ciudades medias y áreas metropolitanas. De la dispersión a la regeneración, Actas del XIV Coloquio de Geografía Urbana de la Asociación de Geógrafos Españoles - Ediciones de la Universidad de Castilla-La Manchap.117-135
 • BELLET, C.; RUBIO, C. (2017) "Geografías de la vida cotidiana de jóvenes emigrantes catalanes en Londres". Migraciones internacionales, 2017, vol. 9, núm. 2.
 • BELLET, C.; OLAZABAL, E. (2017) "Procesos de urbanización y artificialización del suelo en las aglomeraciones urbanas españolas (1987-2011)" Cuadernos geografícos de la Universidad de Granada, 2017.
 • MATURANA, F.; SPOSITO, M.E; BELLET,C.; HENRIQUEZ, C.; ARENAS, F. (2017) "Sistemas urbanos y ciudades medias en Iberoamérica". Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile.
 • BELLET,C.; MATURANA, F.; SPOSITO, M.E; HENRIQUEZ, C.; ARENAS, F.(2017) "El renovado interés por las ciudades medias". Sistemas urbanos y ciudades medias en Iberoamérica, vol. Geolibros nº 26, p. 8-14.
 • BELLET, C.; RUBIO, C. (2017) "La vida quotidiana de les persones joves catalanes a Londres". L'emigrant 2.0. Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals, Barcelona. Direcció General de Joventut, Generalitat de Catalunya, p. 133-148.
 • BELLET, C.; OLAZABAL, E. (2017) "Las ciudades intermedias en españa. Dinámicas y procesos de urbanización
  recientes". Sistemas urbanos y ciudades medias en Iberoamérica, vol. Geolibros nº 26, p. 146-183.
 • BELLET, C.; LLOP, J.M. (2016) "¿Por qué reflexionar y analizar hoy las ciudades medias?". Perspectivas da Urbanização: Reestruturação Urbana e das Cidades Rio de Janeiro: Editora Consequência, 2017, p. 4-6.
 • BELLET, C.; SANTOS, L. (2016) "The high-speed rail project as an urban redevelopment tool. The cases of Zaragoza and Valladolid". Belgeo. Revue Belge de Géographie, 2016, vol. 3/2016, p. 1-18.
 • ALONSO LOGROÑO, M.P.;BELLET SANFELIU, C. (2016) "Proyectos urbanos incompletos. Vacíos urbanos en la Zaragoza post-AVE". Boletin de la Asociacion de Geografos Españoles, 2016, vol. 70, núm. 1, p. 285-304.
 • BELLET, C. (2016) "Peripheral High-Speed Rail Stations in Spain".The Open Transportation Journal, 2016, núm. 10, p. 45-56.
 • BELLET, C.; UREÑA, J.MA. (2016) "High Speed Rail and its implications for different type of Cities and Territories". The Open Transportation Journal, 2016, vol. 10, p. 1-6.
 • FACCHINETTI-MANNONE, V; BELLET C; RIBALAYGUA C; DELMER S; MENERAULT, P. (2015) "Évaluation des projets ferroviaires à grande vitesse. Aspects liés à l'accessibilité aux petites villes et territoires intermédiaires, réflexions issues d’études de cas en Europe, Lille, Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement-CEREMA". Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).
 • BELLET, C.; GUTIÉRREZ, A. (2015) "Los efectos territoriales del crecimiento y la producción inmobiliaria en ciudades medias españolas. El caso de Lleida (1990-2012)". Urbanización, producción y consumo en ciudades medias/intermedias,  Edicions de la Universitat de Lleida, p. 297-314.
 • BELLET, C.; SPOSITO, E.B.; GOES, E.M.; SPOSITO, E.S. (2015) "Reestructuración y cambio en dos centros comerciales tradicionales.Visiones comparadas". Urbanización, producción y consumo en ciudades medias/intermedias,  Edicions de la Universitat de Lleida, p. 19-34.
 • BELLET, C.; GOES, E.M. (2015) "Past and present of traditional shopping areas in two intermediate cities: Presidente Prudente (Brazil) and Lleida (Spain)". Libera D'Alessandro, ed., City, Retail and Consumption, Università degli studi di Napoli 'L'Orientale', p. 365-376.
 • BELLET, C.; SPOSITO, E.S.; SPOSITO, E.B. (2015) "Centre, centrality and large commercial and service enterprises:
  Presidente Prudente (Brazil) and Lleida (Spain)". Libera D'Alessandro, ed., City, Retail and Consumption, Università degli studi di Napoli 'L'Orientale', p. 117-128.
   Darrera modificació: