Seminari de Geografia Local

Departament de Geografia i Sociologia i ICE de Geomèdia

 Descarregar Pdf

El seminari de Geografia Local, amb la cobertura de l’ICE, cerca posar en contacte professors de secundària i universitat dedicats a la Geografia per treballar màteries conjuntes.

La durada d'aquest seminari es de 30 hores, tot i que no es tracta d’un curs completament reglat donat que la programació és flexible.

Els eixos de treball, que a grans trets es desenvoluparan, seran:

a) Organització d’excursions de contingut geogràfic per alumnes de Secundària guiades per professors de geografia de la Udl.
b) Realització de xerrades de professors de geografia de la Udl als IES, sobre aspectes relacionats amb la geografia d’interès per als alumnes de Secundària
c) Col·laboració i suport en la direcció de treballs de recerca de Batxillerat
d) Sessions de treball amb xerrades de professors de la UdL dirigides a professors de Secundària
d) En el present curs s'ha afegit la proposta d'elaboració de materials didàctics

Més informació +

Programa del Seminari del curs 2018 -2019

Recursos del Seminari

 

   Darrera modificació: