Descarregar Pdf

De manera complemetària a la docència reglada i la recerca, el Departament té com a objectius vetllar per la formació continuada i transferència de coneixements a través de seminaris, conferències i grups de treball com el de Geografia en Xarxa de l'Insititut de Ciències de l'Educació.

 

   Darrera modificació: