Tanja Conni Strecker

Professora associada

 Descarregar Pdf
Dades personals
tanja

Àrea de coneixement: Antropologia Social

Adreça: Pl. Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida

Despatx: Rectorat, 3.37

Telèfon: 973 70 29 73

E-mail:  tanja.strecker@udl.cat

Descàrrega de CV

Docència
 • Tècniques i Mètodes Qualitatius (1r del Grau en Geografia)
 • Antropologia, Gènere i Generació (Màster en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat)
 • Familia i escola (1r del Grau Educació Primària, Pla Bilingüe)
 • Sociologia de l'educació (1r del Grau Educació Primària, Pla Bilingüe)
Línies d'investigació
 • Joventut i transicions
 • Desigualtat social
 • Interseccionalitat
 • Gènere, Migració, Classe social
 • Polítiques de joventut
 • European Youth Sector
 • Relacions intergeneracionals
 • Recerca qualitativa
 • Triangulació i mixed methods
Projectes de recerca destacats
 • Cultural Narratives of Crisis and Renewal (CRIC)
 • La implantación de la Garantía Juvenil en España: Jóvenes, trabajo y futuro (GARJUVE)
 • Valoració de l'aplicació del Sistema de Garantia Juvenil a Catalunya (GARJUCAT)
 • Activismes en femení. El discurs feminista de dones joves en grups reivindicatius (no feministes) i en la seva quotidianitat (ActiFem)
Darreres publicacions

Articles en revistes amb avaluació externa:

Llibres i capítols de llibre:

Altres publicacions:

   Darrera modificació: