El Dr. Juan Antonio Olañeta y la Dra. Milagros Guardia han publicat un article a Lambard en el qual donen a conèixer l'existència de sis panells de pintura mural romànica del Pirineu de Lleida en una col·lecció particular suïssa

Descarregar Pdf

En aquestes línies donem notícia de la localització en una col·lecció suïssa de sis fragments de pintures murals romàniques que pertanyen a les esglésies de Santa Maria de Cap d’Aran, Sant Llorenç d’Isavarre i Sant Iscle i Santa Victòria de Surp. L’operació de compra i arrencament dels tres conjunts, pertanyents a la diòcesi d’Urgell, va ser negociada per iniciativa de Josep Bardolet i amb la col·laboració en les operacions de les vendes successives de Josep M. Gudiol i Ricart, arran del bisbat entre els anys 1941 i 1953. Els arrencaments van ser realitzats per Ramon Gudiol. Alguns dels fragments en què van ser esquarterades les pintures es van poder vendre, i ben aviat, a l’estranger, concretament a The Cloisters de Nova York ‒pintures de Cap d’Aran‒ i a The Toledo Museum of Art (Ohio) ‒fragments d’Isavarre i de Surp‒. Altres peces es van dispersar en diverses col·leccions particulars, algunes conegudes ‒col·lecció A. Tàpies‒, altres encara ignorades. Finalment, el material que no es va aconseguir col·locar al mercat de l’art, va acabar, uns quants anys després del seu arrencament, ingressant en els fons del Museu d’Art de Catalunya i del Museu Diocesà d’Urgell. Dels sis panells localitzats, quatre ja eren coneguts pels especialistes gràcies a fotografies conservades a l’Arxiu Mas, però es trobaven en parador ignorat, almenys per a la historiografia catalana. Els altres dos, els de Surp, eren totalment inèdits. Tots ells havien format part de la col·lecció d'Arthur Wilhelm i, a la seva mort en 1962, van estar en dipòsit al Kunstmuseum de Basilea fins a 2008. 

 

Més informació:

https://www.ub.edu/arspicta/337-2/