Com entendre i combatre la marginilitat al segle XXI?

Entre les crisis i les lluites populars

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Universitat d'Estiu a Lleida
Organitza:
Coordinat per Quim Bonastre i Miquel Úbeda (Departament de Geografia i Sociologia)
Inici:

Curs teoricopràctic que proposa un recorregut per les principals teories sobre la gènesi de la marginalitat i l’exclusió social, tot assenyalant les característiques principals que actualment afecten persones i territoris en aquesta situació. El curs aprofundeix en casos concrets d’anàlisi que serveixen com a referent per afrontar una situació real, així com per mostrar i trobar eines de lluita contra els processos de marginalitat actuals.

L’alumnat podrà dotar-se d’eines útils per entendre i analitzar les desigualtats socioculturals i econòmiques actuals. Les competències transversals adquirides faciliten un coneixement i un desenvolupament més importants en contextos d’exclusió, i permeten trobar formes d’integrar persones i territoris. També tenen un interès per pensar en maneres de lluitar col·lectivament contra les noves desigualtats. L’objectiu és trobar les eines per lluitar contra la marginalitat i les seves conseqüències, tant en la vida quotidiana com en l’esfera política, però també en àmbits més concrets com l’escola, l’espai públic o el lloc de treball. El curs es planteja com un espai de discussió en comú que permeti als participants enriquir els seus coneixements sobre la matèria i conèixer diferents experiències d’implicació política i social que s’hi relacionen. És per aquesta raó que compta amb la presència de professionals de diferents àmbits: política, treball social, educació social o ensenyament. Així mateix, també es nodreix d’investigadors de diferents branques, de manera que s’hi introdueixen diferents materials i metodologies fruit de recerques en curs, cosa que facilita la transferència de resultats de l’acadèmia a la societat.


Curs adreçat a mestres d’educació primària, professorat d’educació secundària, treballadors/es socials, alumnat de ciències socials i humanitats, educadors/es socials, organitzacions de barri i públic en general interessat en l’anàlisi de la societat actual.

Més informació

Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

 

 

 

Agenda