Doble titulació en Geografia i Turisme

Nou doble grau a la UdL, únic a Espanya

Descarregar Pdf

Les previsions actuals apunten que l’any 2030 hi haurà uns mil tres-cents milions de turistes internacionals. Una xifra que mostra el fort creixement que ha experimentat el turisme en els darrers anys. Ara bé, el turisme està canviant. El nombre d’espais turístics visitats ha augmentat enormement. Aquest fet implica noves necessitats en camps com l’allotjament dels turistes, la restauració o la creació de rutes, camps tractats tradicionals pels estudis de turisme. Però aquest creixement també ha creat nous reptes, com l’ordenació dels efectes del turisme en l’espai, la gestió de la massificació o la cartografia dels diversos processos. La doble titulació en Geografia i Turisme aporta resposta a aquests canvis, amb una formació que combina aspectes de la gestió empresarial, amb una formació més àmplia basada en el territori, el medi i la societat.